logo grasberg bv

Verkoop op lijfrente

Het kopen en verkopen van vastgoed op lijfrente is terug van weggeweest. Deze verkoopvorm biedt zowel voor kopers als verkopers enkele interessante voordelen en wordt dan ook steeds populairder. Maar wat is verkoop op lijfrente nu precies? En waar moet je zeker op letten?

Verkopen op lijfrente houdt in dat de koper elke maand een vaste som aan de verkoper betaalt. Dit doet hij tot de verkoper overlijdt of tot de vooraf vastgelegde periode bereikt is.

Waarom verkopen op lijfrente?

Veel mensen en bedrijven kiezen voor een verkoop op lijfrente omdat deze oplossing hen niet alleen een aanzienlijk kapitaal oplevert, maar ook een geïndexeerde en niet-belastbare maandelijkse rente.

De voordelen van verkopen op lijfrente

 • Toekomstgericht: Een mooie maandelijkse aanvulling van jouw pensioen. Onbelast en geïndexeerd!
 • Zekerheid: Onmiddellijk beschikbaar kapitaal en garanties voor het leven.
 • Zorgeloos leven: Verkopen op lijfrente zorgt ervoor dat je kan kiezen om eventueel zelfs te blijven wonen in je eigen woon- en leefomgeving maar toch reeds extra financiële middelen hebt om te leven. Minder zorgen, meer genieten!
Grasberg verkoop op lijfrente

Waarom met Grasberg?

Bij Grasberg kiezen wij voor een persoonlijke aanpak. Wij luisteren naar jouw noden en werken een voorstel op maat uit.

Grasberg bv - Algemene voorwaarden

Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn hieronder terug te vinden.

 1. Onze facturen zijn contant betaalbaar.
 2. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bij niet-naleving van onze kant, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant verschuldigd.
 3. Enkel de rechtbanken van Grasberg BV zijn bevoegd.

Grasberg bv - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij Grasberg bv persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Uw privacy is belangrijk.
Het beschermen van uw persoonlijke gegevens en uw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor u ze opgaf.
 • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om een Grasberg dossier met u op te starten.
 • indien nodig, uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
 • uw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
 • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kunt u ons contacteren via info@grasberg.be