logo grasberg bv

Sale en lease back

Bij een Sale & Lease (buy) Back verkoop je jouw bestaand vastgoed, dan huur en koop je dit later terug aan een vooropgestelde prijs.

Wat zijn de voordelen van Sale en Leaseback?

Er zijn een aantal redenen waarom je als bedrijf of particulier kunt beslissen om jouw pand te verkopen en zelf terug te huren. Als hoofdreden wordt vaak de nood aan kapitaal aangevoerd. In onstabiele tijden waarin bankleningen moeilijk verstrekt worden kan het verkopen van jouw pand via sale en leaseback een goede mogelijkheid zijn om kapitaal vrij te maken.

Het verkopen van vastgoed kan een goed alternatief zijn voor het aantrekken van benodigd vermogen. Sale en leaseback constructies zijn ook goedkoper op het gebied van rente en maandelijkse aflossingsbedragen in vergelijking met bankleningen of andere vormen van kredietverstrekking. Daarnaast kunnen de onzekerheid over de restwaarde van een pand en het indirect behalen van een meer hogere boekwinst meetellen om het pand via sale and leaseback te verkopen.

Met andere woorden: dankzij Sale en Lease (buy) Back genereer je als bedrijf of particulier extra liquiditeiten. Zo kan je snel privé of professioneel investeringen doen om verder te groeien.

Sale en leaseback

Wat zijn de mogelijkheden bij Grasberg?

 • In samenspraak bepalen we welke maandelijkse huurprijs er betaald wordt tot het moment dat je het vastgoed terug koopt. Wij zorgen voor een financiële meerwaarde.
 • Door jouw vastgoed te verkopen aan Grasberg heb je opnieuw toegang tot financiële middelen.

Grasberg bv - Algemene voorwaarden

Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn hieronder terug te vinden.

 1. Onze facturen zijn contant betaalbaar.
 2. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bij niet-naleving van onze kant, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant verschuldigd.
 3. Enkel de rechtbanken van Grasberg BV zijn bevoegd.

Grasberg bv - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij Grasberg bv persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Uw privacy is belangrijk.
Het beschermen van uw persoonlijke gegevens en uw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor u ze opgaf.
 • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om een Grasberg dossier met u op te starten.
 • indien nodig, uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
 • uw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
 • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kunt u ons contacteren via info@grasberg.be