logo grasberg bv

Snel financiële middelen nodig?

Steeds meer worden we geconfronteerd met oplopende kosten. Zit je als particulier of onderneming in een moeilijke financiële situatie? Heb je nood aan financiële ademruimte? Is je eigen inbreng voor de aankoop van jouw vastgoed ontoereikend voor een klassieke bankfinanciering? Wil je je eigen vastgoed verkopen binnen de 48u zonder makelaar om vlug financiële middelen vrij te maken? Leen geld zonder tussenkomst van een bank dankzij Grasberg.

Samen zoeken we een oplossing.

GRASBERG BV zoekt samen met u en biedt u een financiële oplossing voor de aankoop, verkoop en herfinanciering van uw vastgoed.
We zijn geen bankinstelling maar bieden wel gemakkelijke en snelle financieringsmogelijkheden.
Voor elk type vastgoed kunnen wij een oplossing voor u uitwerken.

5/5
Sale en leaseback

Sale & Lease (buy) back
van woningen en bedrijfspanden

Voor particulieren en bedrijven

Grasberg verkoop op lijfrente

Verkoop op lijfrente van
woningen en bedrijfspanden

Voor particulieren en bedrijven

Grasberg bv - overbruggingskredieten

Overbruggings-
kredieten

Voor bedrijven

Huis verkopen zonder makelaar

Een bod op uw woning of bedrijfspand
ZONDER makelaar binnen de 48u

Voor particulieren en bedrijven

Grasberg bv - Algemene voorwaarden

Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn hieronder terug te vinden.

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar.
  2. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bij niet-naleving van onze kant, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant verschuldigd.
  3. Enkel de rechtbanken van Grasberg BV zijn bevoegd.

Grasberg bv - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij Grasberg bv persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Uw privacy is belangrijk.
Het beschermen van uw persoonlijke gegevens en uw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • uw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor u ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om een Grasberg dossier met u op te starten.
  • indien nodig, uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • uw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kunt u ons contacteren via info@grasberg.be