logo grasberg bv

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een krediet dat, zoals de naam doet vermoeden, een “brug” vormt tussen de aankoop van je nieuwe woning en de verkoop van je oude woonst.

Als je een nieuwe woning wilt kopen maar je huidige eigendom nog niet verkocht is, heb je dringend geld nodig. Om je nieuwe woning te kunnen betalen heb je niet alleen een nieuwe lening nodig, maar ook de opbrengst van de verkoop van je oude woning. Met een overbruggingskrediet kun je een bepaald gedeelte lenen zodat je een deel van de opbrengst van je huidige, nog niet verkochte woning nu al kunt gebruiken voor de financiering van je nieuwe woning.

Waarom een overbruggingskrediet via Grasberg?

Elke ondernemer die geen krediet of lening (meer) krijgt van de bank voor een bestaande zaak of onderneming, komt in aanmerking voor een overbruggingskrediet.

Grasberg bv - overbruggingskredieten

Enkele voorbeelden van redenen waarom een bank je geen krediet geeft:

 • Je bent door ziekte in financiële problemen gekomen;
 • Je hebt ooit een faillissement gehad (en je bent zelfs verschoonbaar verklaard);
 • Je staat geafficheerd bij de nationale bank (zwarte lijst) of hebt in schuldbemiddeling gezeten;
 • De bank heeft alle kredieten opgezegd;
 • De bank heeft al een krediet aan je gegeven maar wil geen bijkomend krediet meer toekennen;
 • Je onderneemt in een zogenaamd ‘moeilijkere’ sector.

Dit zijn maar enkele voorbeelden waarom een bank je kredietaanvraag kan weigeren. Grasberg helpt je om de nodige tijdelijke financiering te vinden.

Grasberg bv - Algemene voorwaarden

Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn hieronder terug te vinden.

 1. Onze facturen zijn contant betaalbaar.
 2. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bij niet-naleving van onze kant, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant verschuldigd.
 3. Enkel de rechtbanken van Grasberg BV zijn bevoegd.

Grasberg bv - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij Grasberg bv persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Uw privacy is belangrijk.
Het beschermen van uw persoonlijke gegevens en uw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor u ze opgaf.
 • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om een Grasberg dossier met u op te starten.
 • indien nodig, uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
 • uw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
 • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kunt u ons contacteren via info@grasberg.be