logo grasberg bv

Geld lenen zonder bank

Banken en andere financiële instellingen weigeren steeds meer een lening. Banken zijn in het algemeen heel terughoudend als het gaat over het toekennen van een lening. Het is niet alleen een risico voor jou, maar ook voor de bank. Financiële instellingen willen schulden beperken en zo de niet-terugbetaling van schulden voorkomen.

Waarom weigering van de bank?

Dat is logisch, want waarom zou de bank geld lenen aan iemand die er niet mee om kan gaan of het geleende bedrag niet terug kan betalen? Als je lening geweigerd werd, kan dit om diverse redenen zijn. De meest voorkomende zetten we hieronder voor jou op een rij:

 • Je staat op de zwarte lijst
 • Je hebt niet het juiste profiel volgens de bank
 • Jouw budget is ontoereikend

Als je onvoldoende waarborgen hebt om de bank gerust te stellen, wordt jouw verzoek waarschijnlijk afgewezen. Gelukkig is er een mogelijkheid om geld te lenen zonder tussenkomst van een bank.

Wat zijn de mogelijkheden?

Het is niet omdat je bij de bank geen lening meer kan aan gaan, dat Grasberg geen oplossing kan vinden. Wij helpen je liquiditeitsprobleem de wereld uit!

Indien je in het bezit bent van vastgoed, kunnen wij een oplossing bieden. Deze kan bestaan uit een sale & (buy)back formule, een verkoop op lijfrente, of een tijdelijk overbruggingskrediet of wij kopen jouw vastgoed waardoor je onmiddellijk beschikt over de nodige liquiditeiten.

Wat kan Grasberg betekenen?

Grasberg zoekt samen met jou naar de beste financiële oplossing die past bij je situatie en waar je je goed bij voelt. We zijn geen bankinstelling maar bieden wel gemakkelijke en snelle financieringsmogelijkheden. Waar de bank jou niet kan helpen, helpt Grasberg! Voor elk type vastgoed kunnen wij een oplossing voor je uitwerken.

Wij financieren jouw project gedurende enkele maanden of jaren. Daarna wordt ons uitgebreid netwerk aan banken aangesproken en bekijkt een eventuele herfinanciering van jouw project. Wanneer de bank bereid is om jouw project terug te financieren, schakel je terug over op een klassieke financiering bij jouw bank.

Grasberg bv - Algemene voorwaarden

Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn hieronder terug te vinden.

 1. Onze facturen zijn contant betaalbaar.
 2. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bij niet-naleving van onze kant, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant verschuldigd.
 3. Enkel de rechtbanken van Grasberg BV zijn bevoegd.

Grasberg bv - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij Grasberg bv persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Uw privacy is belangrijk.
Het beschermen van uw persoonlijke gegevens en uw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor u ze opgaf.
 • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om een Grasberg dossier met u op te starten.
 • indien nodig, uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
 • uw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
 • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kunt u ons contacteren via info@grasberg.be